Přihláška: Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka

Přihlášku si vytiskněte buď z následujícího obrázku nebo si stáhněte PDF soubor. Po vyplnění jí podepište a zaneste nebo zašlete do schránky na korespondenční adrese dole na stránce.


Klub Černá kočka, Protifašistických bojovníků 139/4, 392 01 Soběslav,
Telefon: 00 420 381 521 261, EMAIL: klubck @ email . cz